Articles

Articles

Over the years I have written about a variety of topics that are related to singing such as voice and menopause, auditioning, GERD, vocal improvisation, vocal methods, grunting and mirror neurons. Some were written for voice magazines, are columns for Zing Magazine or blog posts. You can select a category, a language (English or Dutch) or use the search field. All articles Copyright © by Ineke Van Doorn

Teaching Singing Teachers

In 2011 Ineke Van Doorn and Jolande Geven started organizing professional development courses for singing teachers. In this article, written by Ineke Van Doorn,...

Professionalisering voor zangdocenten (NL)

In 2011 startten Ineke van Doorn en Jolande Geven met het organiseren van professionaliseringscursussen en workshops voor zangdocenten. In dit artikel, geschreven door Ineke...

Grunting

For this article I’ve studied the ins and outs of ‘grunting’, or ‘growling’. I also interviewed six singers who are using this technique. Grunting...

Grunten (NL)

Op verzoek van de redaktie van het NVZ Bulletin heb ik me verdiept in het fenomeen ‘grunting’. Ook wel ‘grunten’ of ‘growlen’ genoemd. Een...

Ramen zemen (NL)

Je aannames zijn je vensters op de wereld. Maak ze af en toe schoon, anders komt het licht niet binnen. (Asimov / Alda) In...

Cleaning windows

Your assumptions are your windows on the world. Clean them once in a while, or the light won’t get in. (Asimov / Alda) In...

Auditie stress (NL)

Als ik op mijn werk aankom verdringen de studenten zich al in en om de ensemblelokalen: De examentijd is aangebroken en in plaats van...

Audition stress

When I arrive at work the students are already crowding in and around the studio’s: Audition time has started and instead of teaching I...

Improvisation

As I sit at my desk preparing for an improvisation workshop, I realize how much I enjoy improvising myself. Whether it’s soloing over a...

Improvisatie (NL)

            Terwijl ik aan mijn bureau een improvisatieworkshop zit voor te bereiden realiseer ik me met hoeveel plezier ik zelf improviseer. Of het nu...

Professional singing for everyone?

When I started at the music school as a singing teacher a long time ago, I noticed that many of the students started their...

Professioneel zingen voor iedereen? (NL)

Toen ik alweer lang geleden op de muziekschool begon als zangdocente viel het mij op dat veel van de leerlingen hun eerste les startten...